משוך בגזר


 
מושב צופית, מ.א. דרום השרון
השדות החקלאיים מחוץ למושב
 
מכפר סבא הצעירה המשיכו 200 מטר
על דרך המוביל בכיוון צפון... זהו הגעתם.
 
ערן בק

טלפון:   09-9570220

נייד:     054-5288335